skip to Main Content

Nog steeds veel koolmonoxide-ongevallen in 2015

Onderzoeksbureau Kiwa heeft in 2015 de mediaberichten over ernstige ongevallen met aardgas in woningen bijgehouden. Bij ongelukken met gasapparaten raakten 117 mensen vergiftigd door koolmonoxide, waarvan er 56 mensen zwaar gewond raakten. Er is 1 persoon overleden.

In totaal werden 40 ernstige ongevallen met gasinstallaties geregistreerd. Daarbij ging het 31 keer om koolmonoxidevergiftigingen, 6 maal om brand en 3 maal om een explosie, waarvan er 2 werden gevolgd door brand. 10 maal werd een geiser en 9 maal werd een CV-toestel als bron van het ongeval genoemd.

Ongelukken met koolmonoxide kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals een defect of vervuild gasapparaat, losliggende rookgasafvoer en gebrekkige ventilatie, of een combinatie van deze factoren.

Kiwa heeft een aantal ongevallen ter plaatse onderzocht. Op basis daarvan lijkt het erop dat een losliggende rookgasafvoer in combinatie met een koolmonoxideproducerend toestel steeds vaker de oorzaak van een ongeval is. Bij een losliggende rookgasafvoer kan een toestel kan ook door recirculatie van verbrandingsgassen koolmonoxide gaan produceren.

Het aantal getroffenen van koolmonoxidevergiftiging ligt in werkelijkheid hoger dan het aantal dat is geregistreerd. Veel vergiftigingen blijven buiten de berichtgeving.

Koolmonoxide(vergiftiging) voorkomen

Door voorzorgsmaatregelen te nemen en alert te blijven kunt u veel ongevallen voorkomen.

  • Koolmonoxidegas ontstaat als er onvoldoende zuurstof voor de verbranding wordt toegevoerd. De belangrijkste maatregel die u kunt nemen is periodiek onderhoud van uw gasapparatuur door een erkend installatiebedrijf. Lees op onze pagina over onderhoud en installatie op welke punten u veiligheid van uw gasinstallatie en rookafvoerkanalen zelf kunt controleren.
  • Zorg altijd voor ventilatie, ook als het buiten koud is. Heeft u nog een open geiser in huis, dan is ventilatie extra belangrijk. Een open geiser haalt zijn verbrandingslucht uit de omgeving. Een afvoerloze geiser is zelfs niet aangesloten op een rookafvoerkanaal. Lees er meer over in onze tips over het voorkomen van koolmonoxide.
  • Plaats koolmonoxidemelders (CO-melders) in de buurt van slaapkamers en op de plek waar uw cv-ketel staat. Let bij aanschaf op het keurmerk ‘Goedgekeurd Keurmerkinstituut’. Test uw CO-melders regelmatig.

Bekijk het rapport ‘Registratie gasinstallatieongevallen achter de meter – Jaaroverzicht 2015’.