skip to Main Content

Koolmonoxide

Koolmonoxide (CO) is een zeer giftig gas, waaraan u door koolmonoxidevergiftiging kunt overlijden. Het ontstaat wanneer brandstoffen zoals aardgas, aardolie of hout niet helemaal verbranden, omdat er te weinig zuurstof is. Goede ventilatie is dus van levensbelang. Hieronder vindt u tips om te voorkomen dat koolmonoxide ontstaat:

 • Zorg altijd voor goede ventilatie, vooral in de ruimte waar de geiser wordt gebruikt. Liefst 24 uur per dag en ook als het buiten koud is. Let vooral op bij goed geïsoleerde woningen.
 • Let erop dat roosters en andere voorzieningen voor de toe- en afvoer van verbrandingslucht nooit worden afgesloten.
 • Kijk of afgevoerde lucht door de afzuigkap kan worden aangevuld door verse lucht van buiten.
 • Condens op de ramen kan een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van koolmonoxide. Zorg voor meer ventilatie.
 • De (waak)vlam van uw gastoestellen (geiser, gaskachel, cv-ketel) moet blauw zijn. Is de vlam oranje of geel en hoger dan normaal, dan functioneert het toestel niet goed. Laat dit verhelpen door een erkend installateur.
 • Normaal gesproken is de afvoer van de geiser aangesloten op een afvoerkanaal, zodat verbrandingsgassen direct naar buiten worden afgevoerd. Zorg er altijd voor dat de afvoer van de geiser is aangesloten op een gasafvoerkanaal en niet op een ventilatiekanaal. Laat dit – bij twijfel – controleren door een erkend installateur.
 • Hebt u een geiser zonder afvoerkanaal? Laat een erkend installateur de geiser dan aansluiten op een afvoerkanaal.
 • Laat een oude geiser vervangen door een nieuwe met goede afvoer.
 • Er zijn verschillende soorten en typen geisers, zoals een open of gesloten geiser. Een open geiser dient u in een goed geventileerde ruimte te laten plaatsen door een erkend installateur. Via de bestaande schoorsteen worden de rookgassen afgevoerd.
 • Een gesloten geiser kan overal hangen. De aanvoer van lucht en afvoer van rookgassen vinden plaats via de buitenmuur of het dak en niet via de schoorsteen. Laat ook het installeren van een gesloten geiser over aan een erkend installateur.
 • Laat uw gastoestel elk jaar controleren en schoonmaken door een erkend installateur.
 • Een schoorsteen voor een gasgestookt apparaat zoals een geiser of centrale gasverwarming moet jaarlijks worden gecontroleerd en eventueel worden geveegd door een erkend schoorsteenveger.

Koolmonoxidemelder
Plaats CO-melders in de buurt van slaapkamers en op de plek waar uw cv-ketel staat. Gebruik daarbij het plaatsingsadvies van de Brandweer. Let bij aanschaf op het keurmerk ‘Goedgekeurd Keurmerkinstituut’. Test uw CO-melders regelmatig.

Atmosfeerbeveiliging
Het gevaar van koolmonoxide kan worden verkleind door uw gastoestel te voorzien van een atmosfeerbeveiliging. Als er te weinig zuurstof is, dan schakelt het toestel automatisch uit. Sinds 1997 zijn atmosfeerbeveiligingen verplicht voor geisers die geen afvoer naar buiten hebben.

Loopt u risico op koolmonoxidevergiftiging?
Doe de test van de Brandweer! Beantwoord de vragen en u weet of u voldoende maatregelen hebt genomen tegen koolmonoxidevergiftiging.

Cijfers

0 Nederlanders
per jaar moeten worden behandeld vanwege koolmonoxidevergiftiging.