skip to Main Content

Privacy statement

De Nederlandse netbeheerders zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van hun klanten en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor hun activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De netbeheerders houden zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.