skip to Main Content

Helft ongevallen koolmonoxide door moderne cv-installaties

Ongevallen met koolmonoxide gebeuren niet alleen met oude geisers en slecht onderhouden gastoestellen. De centrale verwarming-installatie blijkt in 46% de oorzaak van een ongeval. De meeste van die installaties zijn modern en worden goed onderhouden. Ook is het probleem met koolmonoxide veel groter dan gedacht. Dat meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een groot onderzoek gedaan naar ongevallen met koolmonoxide. Een opvallende uitkomst is dat oude geisers en slecht onderhouden gastoestellen niet het overgrote deel van de ongevallen uitmaken. Bijna de helft van de ongevallen wordt veroorzaakt door moderne centrale verwarmingsinstallaties, die periodiek worden onderhouden. Volgens de Onderzoeksraad is er bij verschillende installateurs onvoldoende kennis aanwezig over de aanleg en het onderhoud van cv-installaties. De Onderzoeksraad pleit voor strengere kwaliteitseisen.

Probleem koolmonoxide groter

Op basis van de registratie van ongevallen wordt tot nu toe aangenomen dat er jaarlijks enkele honderden gewonden en ten minste 5 tot 10 dodelijke slachtoffers vallen door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide. Naar inschatting van de Onderzoeksraad is de omvang van het probleem 3 tot 5 keer zo groot. De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden vaak niet herkend zodat een juiste diagnose uitblijft.

Koolmonoxidemelders

Het installeren van koolmonoxidemelders in huis kan slachtoffers voorkomen. Uit recent Europees onderzoek blijkt echter dat 40% van alle koolmonoxidemelders niet aan de technische eisen voldoet, waardoor een melder bijvoorbeeld geen alarm slaat bij een bepaalde concentratie koolmonoxide. De Onderzoeksraad pleit ervoor om wettelijke eisen te stellen aan CO-meters en de namen van ondeugdelijke producten bekend te maken.

Bekijk de video Koolmonoxide-Onderschat en onbegrepen gevaar van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (YouTube)