skip to Main Content

Check de veiligheid van gas en stroom in je studentenhuis

In de meeste studentensteden is een tekort aan betaalbare kamers. Ben je nog op zoek naar een kamer? Laat je keuze niet alleen afhangen van de prijs en de grootte van de kamer of de afstand tot het centrum van de stad. Check ook of de elektriciteits- en gasvoorzieningen veilig zijn. Die zijn in studentenhuizen niet altijd in orde, en dat kan levensgevaarlijk zijn.

Regelmatig breekt brand uit in een studentenpand door kortsluiting of raken studenten vergiftigd door koolmonoxide, afkomstig van slecht onderhouden geisers, cv-ketels of losliggende rookafvoerkanalen. Regelmatig onderhoud van gasapparaten door een erkende installateur is van levensbelang.

Ga je een kamer bekijken, let dan op of de voorzieningen voor gas en elektriciteit er modern uitzien. Zo krijg je een eerste indruk van de technische staat van de voorzieningen. Vraag bij verhuurder en medebewoners of de centrale verwarmingsinstallatie en warmwatervoorzieningen periodiek worden gecontroleerd. Zijn de wasmachine en vaatwasser door een vakman geïnstalleerd?

Extra opletten in klein studentenhuis

Let extra goed op als je een kamer aangeboden krijgt in een pand met minder dan 5 bewoners. De eigenaar van zo’n klein studentenhuis is namelijk niet wettelijk verplicht om het pand jaarlijks door de brandweer te laten controleren.

Meer weten?

Lees in onze tips over het veilig gebruik van gas en elektriciteit in studentenhuizen wat je eigen verantwoordelijkheden zijn. In 8 studentenpanden controleerden we hoe het met de energieveiligheid was gesteld. Bekijk in de filmpjes welke adviezen onze experts geven over veilig energiegebruik.