skip to Main Content

Alleen erkende cv-installateur mag straks aan installatie werken

Om ongelukken met koolmonoxide te voorkomen, mogen straks alleen erkende bedrijven met vakbekwaam personeel nog cv-ketels en warmwatertoestellen op gas aanleggen en onderhouden. Dat geldt ook voor de pijpen voor luchttoevoer en rookgasafvoer. De overheid legt deze eisen vast in een wet.3

Een deel van de installatiebedrijven en -monteurs levert werk af dat kwalitatief onder de maat is. Iedereen die zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel als cv-monteur mag zich nu nog uitgeven als cv-monteur. Dat leidt tot onnodig veel ongevallen met koolmonoxide.

Er bestaan al verschillende vrijwillige erkenningsregelingen, die eisen stellen aan de vakbekwaamheid en bijscholing van personeel van installatiebedrijven. Een wet geeft consumenten nog meer zekerheid. Bestaande erkenningsregelingen kunnen onder de nieuwe wet komen te vallen. De wettelijke eisen aan installatiebedrijven en het personeel worden naar verwachting in 2019 van kracht.

Verraderlijk gas

Koolmonoxide ontstaat als er onvoldoende zuurstof voor de verbranding wordt toegevoerd. Koolmonoxidegas is niet te ruiken of te proeven. U wordt door het gas bijvoorbeeld misselijk , maar u kunt ook ongemerkt bewusteloos raken en uiteindelijk zelfs overlijden!

Goed onderhoud gasapparaten

Periodiek onderhoud van uw gasinstallatie door een erkend installatiebedrijf kan gevaarlijke situaties voorkomen.

  • Bent u huiseigenaar? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gasinstallatie. Met een onderhoudsabonnement bij een erkend installatiebedrijf of energieservicebedrijf weet u zeker dat uw gasapparaten periodiek worden ge├»nspecteerd. Laat ook de luchttoevoer, rookgasafvoer en ventilatie bij het toestel controleren.
  • Huurt u een woning? De verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de cv, warmwaterapparatuur en rookkanalen. Het onderhoud van gaskachels, als die uw eigendom zijn, moet u meestal zelf regelen. Doe navraag bij de verhuurder als u niet weet hoe het onderhoud van uw gasapparaten is geregeld. En trek aan de bel als de veiligheid in het geding is.

Plaats koolmonoxidemelders

Een andere belangrijke maatregel is het plaatsen van CO-melders. Die maken een piepend geluid als er koolmonoxide vrijkomt. Let goed op dat u de melders op de juiste manier ophangt. Gebruik daarvoor het plaatsingsadvies van de Brandweer. Let bij aanschaf op het keurmerk ‘Goedgekeurd Keurmerkinstituut’ en test de melders regelmatig.