skip to Main Content
Brand Door Gas

Brand door gas

Verklein het risico op brand door veilig gebruik van uw gastoestellen...
Explosie

Explosie

Gas is zeer explosief. Ontsnapte gaslucht kan ontploffen en verstikking veroorzaken. Aan gas is daarom een typische, doordringende gasgeur toegevoegd...