skip to Main Content
EnergieVeilig | Doorgeslagen Stoppen

Brand door gas

Verklein het risico op brand door veilig gebruik van uw gastoestellen...
EnergieVeilig | Doorgeslagen Stoppen

Explosie

Gas is zeer explosief. Ontsnapte gaslucht kan ontploffen en verstikking veroorzaken. Aan gas is daarom een typische, doordringende gasgeur toegevoegd...