skip to Main Content
Brand Door Gas

Brand door gas

Verklein het risico op brand door veilig gebruik van uw gastoestellen...
Brand Door Elektriciteit

Brand door elektriciteit

Vrijwel alle elektrische apparaten produceren warmte. Daardoor kan brand ontstaan. Met de juiste maatregelen kunt u dit voorkomen...
Elektrocutie

Elektrocutie

Elektrocutie betekent dat er stroom door uw lichaam gaat. Een klein beetje elektriciteit voelen we niet of nauwelijks...
Explosie

Explosie

Gas is zeer explosief. Ontsnapte gaslucht kan ontploffen en verstikking veroorzaken. Aan gas is daarom een typische, doordringende gasgeur toegevoegd...