skip to Main Content
EnergieVeilig | Doorgeslagen Stoppen

Brand door gas

Verklein het risico op brand door veilig gebruik van uw gastoestellen...
EnergieVeilig | Doorgeslagen Stoppen

Brand door elektriciteit

Vrijwel alle elektrische apparaten produceren warmte. Daardoor kan brand ontstaan. Met de juiste maatregelen kunt u dit voorkomen...
EnergieVeilig | Doorgeslagen Stoppen

Elektrocutie

Elektrocutie betekent dat er stroom door uw lichaam gaat. Een klein beetje elektriciteit voelen we niet of nauwelijks...
EnergieVeilig | Doorgeslagen Stoppen

Explosie

Gas is zeer explosief. Ontsnapte gaslucht kan ontploffen en verstikking veroorzaken. Aan gas is daarom een typische, doordringende gasgeur toegevoegd...