skip to Main Content

Wettelijke regels cv-installateurs in strijd tegen koolmonoxidevergiftiging

Het samenwerkingsverband Stop De Sluipmoordenaar wil dat de politiek wettelijke eisen gaat stellen aan de vakbekwaamheid van gas-technische installatiebedrijven en -monteurs. Consumenten moeten op de veiligheid van hun gasinstallatie kunnen vertrouwen als er een nieuwe cv-ketel in huis is geplaatst, of als er aan de installatie is gewerkt.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde een jaar geleden dat de helft van de koolmonoxide-ongevallen te wijten is aan moderne verwarmingsinstallaties. Ook aan installaties die periodiek worden onderhouden door een installatiebedrijf. Opvallend, want tot dan toe werd gedacht dat koolmonoxideongevallen vooral werden veroorzaakt door slecht onderhouden, oude geisers en gaskachels.

Een deel van de installatiebedrijven en -monteurs levert werk af dat kwalitatief onder de maat is. Daardoor worden mensen onnodig het slachtoffer van koolmonoxidevergiftiging. De Onderzoeksraad pleitte daarom voor strengere eisen aan de vakbekwaamheid van gas-technische installateurs.

Stop De sluipmoordenaar

Er bestaan al verschillende vrijwillige erkenningsregelingen voor installateurs. Maar iedereen die zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel als cv-monteur mag zich uitgeven als cv-monteur.

Het samenwerkingsverband Stop De Sluipmoordenaar wil dat de politiek een wettelijke erkenningsregeling voor alle installateurs instelt. Bedrijven en monteurs moeten dan voldoen aan strenge eisen voor vakbekwaamheid en bijscholing wordt verplicht voor alle bedrijven en monteurs. De coalitie bestaat uit Installateurskoepel Uneto-VNI, Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, Brandweer Nederland, Netbeheer Nederland, VeiligheidNL, VACPuntWonen en CoGDEM NL.