skip to Main Content

Utrechtse keuring installaties: 59% woningen niet energieveilig

In Utrecht zijn de elektrische- en gasinstallaties van 160 woningen gekeurd. In 59% van oudere koop- en huurwoningen werden gebreken aangetroffen. De gemeente en de installateurs pleiten voor een keuring eens in de vier jaar.

De gemeente Utrecht voerde vanaf juni 2015 een proef met gratis woningkeuringen uit in twee wijken. Bijna alle woningen in deze wijken zijn gebouwd vóór 1940. De woningen werden gekeurd door drie erkende installatiebedrijven.

Van alle gekeurde woningen voldeed 59% niet aan de keuringseisen. De meeste gebreken werden vastgesteld in de elektrische installatie. Voorbeelden: de aarding die niet in orde was, (te)veel belasting per groep en slechte en/of onjuiste bedrading. Installatiefouten, gedrag en hobbyisme zijn hiervan veelal de oorzaak.

Van alle cv-ketels voldeed 29% niet aan de keuringseisen. Vier van de tien cv-ketels werden niet regelmatig gecontroleerd. Ook zijn gecorrodeerde gasleidingen aangetroffen. In 5% van de gekeurde woningen waren de waarden van koolstofmonoxide in de verbrandingsgassen niet in orde.

Deelnemers voelen zich veiliger door keuring

Uit een enquête blijkt dat bijna driekwart van de woningeigenaren zich veiliger voelt na de keuring. Van de gevonden gebreken is 28% hersteld. 70% van de woningeigenaren is van plan om de gebreken nog te (laten) herstellen.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de proef pleiten de gemeente Utrecht en de brancheorganisatie van installateurs UNETO-VNI voor een verplichte keuring van gas, water en elektra eens in de vier jaar.

Bron: Gemeente Utrecht