skip to Main Content

Recreëert u op veilige afstand van hoogspanningsmasten?

Het mooie weer staat voor de deur. De tijd voor recreatieve activiteiten in de buitenlucht breekt weer aan. Gaat u vissen, vliegeren, zeilen of kitesurfen? Kijk goed of er hoogspanningsmasten in de buurt staan.

Ernstige ongelukken met hoogspanningslijnen komen in ons land gelukkig zelden voor. De meeste hoogspanningsverbindingen lopen door open gebied. Daar komen in de herfst en winter weinig mensen. Bij aangename temperaturen in de lente en zomer trekken mensen er wel op uit om in de buitenlucht ontspannende activiteiten te ondernemen.

Recreatie in de buitenlucht zoals vliegeren, vissen en zeilen kan gevaarlijk zijn in de buurt van hoogspanningsleidingen. Als een vliegerlijn, een vislijn of een hoge mast een hoogspanningslijn raakt, kan het goed misgaan.

Welke activiteiten zijn het gevaarlijkst?

Contact met een hoogspanningslijn via een vislijn of vliegertouw kan fataal aflopen. TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, waarschuwt voor het vissen onder en in de nabijheid van hoogspanningslijnen. Lange carbonhengels en werphengels maken het extra gevaarlijk. Een vlieger oplaten binnen een afstand van 500 meter tot een hoogspanningslijn is zelfs wettelijk verboden.

Gaat u kitesurfen, deltavliegen, parachutespringen of ballonvaren? Zoek dan vooraf goed uit waar de hoogspanningsverbindingen door het landschap lopen en blijf daar uit de buurt. Houd als zeiler de doorvaarthoogten op kaarten en de aanwijzingen langs het water goed in de gaten, en strijk zo nodig de mast.

Op onze pagina over hoogspanning vindt u meer uitleg over de risico’s van activiteiten in de buurt van hoogspanningslijnen. Heeft u nog vragen? Bekijk dan de pagina met veel gestelde vragen over dit onderwerp.