skip to Main Content

Laat regelmatig uw gasleidingen controleren op roestvorming

De gemeente Zoeterwoude roept eigenaren van oudere woningen op om de gasleidingen in de kruipruimte regelmatig te (laten) controleren op roest. Deze roestvorming is niet alleen in Zoeterwoude een probleem. Inspectie wordt daarom aangeraden aan alle eigenaren van woningen met stalen gasleidingen. Als woningeigenaar bent u verantwoordelijk.

In Zoeterwoude heeft een installateur enige tijd geleden roest op de gasleidingen aangetroffen. Bij een steekproef zijn geen andere roestige leidingen aangetroffen. Maar het is wel belangrijk om de leidingen in de gaten te houden. Als de leidingen doorroesten kan immers een gaslek ontstaan. De tips van de gemeente Zoeterwoude:

  • Kijk of u een door roest aangetaste of beschadigde leiding ziet.
  • Bij aantasting, beschadiging of twijfel: laat de leiding door een gecertificeerde installateur checken en zo nodig vervangen.
  • Laat regelmatig preventief uw gasleidingen controleren, bijvoorbeeld tegelijk met het cv-onderhoud of als u groot onderhoud uitvoert aan uw woning.

Wat is het probleem?

Tot in de jaren 80 werden in woningen regelmatig stalen gasleidingen gelegd. Zolang corrosie geen grip op de leidingen krijgt, is er niets aan de hand. Onbeschermde stalen gasleidingen kunnen echter gaan roesten als ze zich in een vochtige kruipruimte bevinden, of als ze in beton zijn gegoten dat regelmatig vochtig wordt.
Behalve in de wijk Westwout in Zoeterwoude, werden in de afgelopen jaren onder andere in wijken in Lelystad, Schiedam, Uithoorn en Hillegom roestige leidingen aangetroffen.

Sinds 1986 is het verboden om stalen gasleidingen aan te leggen. Bovendien moeten leidingen worden omhuld door een mantelbuis. Ontstaat er toch een gaslek in de kruipruimte, dan komt het ontsnapte gas tussen de leiding en de mantelbuis door boven de grond.

Heeft u een stalen gasleiding?

Woont u in een huis van voor 1986, is uw kruipruimte nat en woont u in een gebied met een hoge grondwaterstand? Dan is het raadzaam om uw stalen gasleidingen te laten inspecteren. De veiligheid van gasleidingen binnenshuis is grotendeels de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar. De netbeheerder is alleen verantwoordelijk voor het deel van de leiding in de straat tot aan de gasmeter.