skip to Main Content

Brandweer: blijf alert op risico’s van koolmonoxide in huis

Koolmonoxide maakt waarschijnlijk veel meer slachtoffers dan blijkt uit officiële registraties. De Brandweer waarschuwt daarom de hele maand februari extra voor de gevaren. Neem zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen om de kans op koolmonoxidevergiftiging te verkleinen.

Koolmonoxide is een onzichtbaar en geurloos giftig gas dat ontstaat door onvolledige verbranding van aardgas, hout of kolen. Het gas kan in uw woning komen door slecht onderhouden gasapparaten, lekkende rookafvoerkanalen of een verstopte schoorsteen. Een verhoogde concentratie aan koolmonoxide in huis kan leiden tot misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn. Koolmonoxide is niet te zien of te ruiken. U kunt daardoor ongemerkt bewusteloos raken.

Op basis van de registratie van ongevallen wordt aangenomen dat er jaarlijks enkele honderden gewonden en ten minste 5 tot 10 dodelijke slachtoffers vallen door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide. De Onderzoeksraad voor Veiligheid schat echter in dat de omvang van het probleem wel eens 3 tot 5 keer zo groot kan zijn. De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden vaak niet herkend, waardoor een juiste diagnose uitblijft.

Niet alleen oude gasapparaten

De Onderzoeksraad maakte in november bekend dat het bovendien niet klopt dat voornamelijk slecht onderhouden oude gaskachels en geisers de bronnen van koolmonoxidevergiftigingen zijn. Minstens even vaak zijn niet goed geïnstalleerde moderne cv-installaties en rookafvoerkanalen de boosdoeners.

Koolmonoxide voorkomen

U kunt zelf de kans op koolmonoxide zo klein mogelijk te maken met een aantal maatregelen. In onze energieveiligtips over koolmonoxide leest u waarop u moet letten. Doe ook de online test van de Brandweer. Zo komt u snel te weten welke beschermingsmaatregelen u nog kunt nemen.