skip to Main Content

Meeste woningbranden door gebruik apparaten in huis

Een defect of verkeerd gebruikt apparaat was in 2014 in bijna de helft van alle gevallen de oorzaak van een woningbrand volgens het Verbond van Verzekeraars. Bewoners van een Vinex-wijk en plattelandsbewoners lopen de grootste kans de dupe te worden van een woningbrand.

In de Risicowijzer Woningbranden is te lezen dat er vorig jaar veel minder woningbranden waren dan in 2013. Werden in 2013 nog 115.000 branden geregistreerd, in 2014 waren dat er 100.168. Verdeeld over alle 7,6 miljoen woningen in Nederland, brak in 1 op de 76 woningen brand uit. Het aantal claims voor brandschade bij verzekeraars daalde tussen 2010 en 2014 met 17,8%.

Meer brand op platteland en in Vinex-wijken

Bewoners van een van de 160 Vinex-wijken en plattelandsbewoners lopen een grotere kans de dupe te worden van een woningbrand dan andere inwoners van ons land. In de nieuwe buitenwijken wonen jonge mensen, die veel elektrische apparaten in huis hebben. Zij zijn overdag bovendien vaak niet thuis, waardoor een brand niet direct wordt ontdekt. Dat laatste gaat ook op voor woningen op het platteland.

Veilig gebruik huishoudelijke apparaten

Het Verbond van Verzekeraars heeft berekend dat 49% van de branden ontstonden door defecte of verkeerd gebruikte apparaten. Weet u wat u kunt doen om brand door kortsluiting in elektrische apparaten kunt voorkomen? U leest het in onze energieveiligtips over elektrische apparatuur. Hoe u gasapparatuur veilig gebruikt en laat onderhouden, leest u op onze pagina gebruik van gas.