skip to Main Content

Spanningsdipjes door lijndansen veroorzaken knipperende lampen

Veel mensen in de Noordelijke provincies van ons land is het opgevallen: sinds zondagmiddag flikkerden de lampen in huis zo nu en dan. Een verschijnsel dat werd veroorzaakt door spanningsdipjes in de stroomvoorziening. Die waren het gevolg van beijzelde hoogspanningslijnen die door de wind waren gaan ‘dansen’.

Uitleg TenneT

TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet licht het verschijnsel toe: Dansende hoogspanningslijnen komen voor in uitzonderlijke omstandigheden. Door een combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en wind vanuit een bepaalde hoek wordt ijsafzetting gevormd op de hoogspanningslijnen. Deze ijsafzettingen fungeren als het ware als vleugels, waardoor de wind grip krijgt op de hoogspanningslijnen. De lijnen komen hierdoor in beweging, wat een indrukwekkend schouwspel kan opleveren. Dit noemen we lijndansen.

Wanneer de verschillende lijnen bij elkaar in de buurt komen, kan dit overslag of sluiting veroorzaken. In het donker ook zichtbaar als een lichtflits. De overslag/sluiting veroorzaakt een spanningsdip in het netwerk en daardoor kunnen in huis de lampen knipperen.

Lees hier het hele bericht van TenneT:
Achtergrond: toelichting op spanningsdips door lijndansen

Monitoren spanningskwaliteit

Problemen met de spanningskwaliteit kunnen ook worden veroorzaakt door het gebruik van elektronische apparatuur, verlichting en grote inschakelstromen van apparaten. Doordat steeds meer mensen zelf energie opwekken met zonnepanelen en door de toename van elektrisch vervoer is het van groot belang de spanningskwaliteit nauwlettend te monitoren. Jaarlijks voeren de netbeheerders hiervoor metingen uit in de laag- en middenspanningsnetten.

Lees meer over de spanningskwaliteit in de Nederlandse netten.