skip to Main Content

Meer voorlichting en actie van overheid rond koolmonoxide

Niet alleen oude, slecht onderhouden gastoestellen veroorzaken koolmonoxidevergiftigingen. Ook relatief nieuwe cv-installaties maken slachtoffers, omdat ze lang niet altijd goed worden geplaatst en onderhouden. Het kabinet neemt maatregelen en komt met een voorlichtingscampagne.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde vorig jaar vast dat de gevaren van koolmonoxide (CO) niet alleen komen van oude open gastoestellen, achterstallig onderhoud of onvoldoende ventilatie. Bijna de helft van de ongevallen gebeurt met een cv-installatie. De plaatsing van de cv-ketel en de rookgasafvoerkanalen worden lang niet altijd goed uitgevoerd. Ook gaat er veel mis bij het onderhoud, zelfs als dit periodiek plaatsvindt.

Voorlichting

De Onderzoeksraad beveelt aan om te zorgen voor voorlichting over de risico’s van koolmonoxide omdat die risico’s worden onderschat. De overheid neemt deze aanbeveling ter harte en start via diverse kanalen een bewustwordingscampagne over de gevaren van koolmonoxide. Hiervoor wordt onder andere aangesloten bij de acties die al zijn toegezegd voor het vergroten van bewustwording van brandveiligheid bij ouderen. De bewustwording rondom koolmonoxide zal op een bredere doelgroep worden gericht dan alleen ouderen.

De nadruk zal niet meer, zoals nu het geval is, liggen op oude open toestellen, maar ook op nieuwe cv-ketels. De rijksoverheid richt zich tot nu toe vooral op het vervangen van open verbrandingstoestellen, goed onderhoud uit te voeren en een CO-melder te plaatsen. Gebruik van de CO-melders is bij (open) verbrandingstoestellen nog steeds zeer aan te bevelen.

Keurmerken

De keurmerken, erkenningen en certificeringen van installatiebedrijven geven de consument onvoldoende garantie over de veiligheid van de aanleg en het onderhoud. Het kabinet wil de kwaliteit van de erkenningsregelingen verbeteren en gaat onderzoeken of er een wettelijk verplichte uniforme erkenningsregeling voor installateurs moet komen.

Veilige gasapparaten

De overheid ziet het liefst dat fabrikanten CO-sensors al direct bij de fabricage in gasapparaten inbouwen. De apparaten zouden zichzelf bij een storing moeten uitschakelen. Daarnaast zouden rookafvoerkanalen bestand moeten worden gemaakt tegen verkeerde behandeling. Het kabinet verwacht dat het lang kan duren voordat aan deze extra eisen kan worden voldaan. Het gaat hier namelijk om Europese regelgeving. Toch gaat het kabinet zich hier wel voor inzetten. Een voorlopig alternatief is het plaatsen van een CO-stop buiten het apparaat. Die schakelt het apparaat uit bij te veel koolmonoxide.