skip to Main Content

Bent u alert op brandgevaar kerstversieringen?

In de aanloop naar de Kerstdagen maken we het graag gezellig met een kerstboom, kerststukjes en kerstversieringen in de woonkamer. Voorkom dat er door de combinatie met elektriciteit en kaarsen brand uitbreekt. Met eenvoudige voorzorgsmaatregelen verkleint u het risico op brand aanzienlijk.

In december zijn er ieder jaar wel enkele woningbranden als gevolg van kerstversiering en kerstverlichting die vlam hebben gevat. De kerstversiering komt bijvoorbeeld in contact met kaarsvuur. Oververhitte kerstverlichting veroorzaakt brand in een kerstboom of een gordijn. Kortsluiting kan ontstaan als kerstverlichting in contact komt met water. Let goed op en voorkom deze onveilige situaties.

Kerstbomen

Uitgedroogde kerstbomen vliegen gemakkelijk in brand. Een kerstboom met kluit verdient de voorkeur. Als u de boom dagelijks water geeft, blijven de naalden groen en vochtig. Kerstbomen zonder kluit kunnen in de loop van de weken erg droog worden als ze geen water krijgen. Heeft u een kerstboom zonder kluit gekocht. Plaats de kerstboom in een kerstboomhouder en niet op een kruis. Door water in de houder te gieten kan de boom toch beperkt water opnemen.

Kerstverlichting

De kerstverlichting die in de winkel ligt, wordt steeds veiliger. Let er wel op dat de verpakking is voorzien van de verplichte CE-markering en informatie en een waarschuwingstekst in het Nederlands. Veel kerstverlichting wordt ieder jaar opnieuw gebruikt. Kapotte lampjes in het verlichtingssnoer verhogen de kans op oververhitting. En u kunt zelfs een schok krijgen als de fitting bloot ligt doordat een lampje ontbreekt. Vervang de kapotte lampjes daarom direct. Vergeet niet om eerst de stekker uit het stopcontact te halen.

Kerstversiering

Gaat u uw huis versieren? Houd bij het ophangen van kerstslingers en kersttakken voldoende afstand van warmtebronnen, zoals lampen, modems, kachels en open haarden. Kaarsen in kerststukjes zijn geen goed idee. Het risico dat u een brandende kaars in een kerststukje vergeet, is niet denkbeeldig. Houd kaarsen weg van gordijnen ander brandbaar materiaal.

Doe de feestverlichtingstest van energieveilig.nl

Hoe energieveilig is uw huis tijdens de kerst? Ga in onze feestverlichtingstest na hoe bewust u omgaat met kerstverlichting en kerstversiering.