skip to Main Content

Graafschade grootste veroorzaker incidenten gasdistributienet

Van de 261 incidenten in het gasnet, werden er vorig jaar 100 veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Dat blijkt uit het rapport dat Kiwa in opdracht van Netbeheer Nederland heeft opgesteld over gasdistributie-incidenten in 2018. Graafschade is al jaren de belangrijkste oorzaak van gas- en stroomstoringen in ons land. Netbeheerders wijzen onder meer met speciale campagnes op manieren om dit te voorkomen.

Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van de energienetbeheerders, laat jaarlijks onderzoek doen naar incidenten in het gasdistributienet. Het Nederlandse energienet is een van de veiligste en betrouwbaarste ter wereld. Kennis van incidenten helpt om dit zo te houden. In 2018 waren er 261 incidenten in het gasdistributienet (dus buiten de huisaansluiting). Het grootste deel daarvan betrof lichte incidenten. In 64 gevallen ging het om grotere incidenten, waarbij er soms gewonden vielen.

Graafschade grootste veroorzaker verstoringen

Graafwerkzaamheden veroorzaakten vorig jaar wederom het grootste aantal incidenten: bijna 40%. Om onveilige situaties en ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen, besteden de netbeheerders regelmatig aandacht aan het voorkomen van graafschade. Zo loopt er dit najaar een campagne gericht op particulieren en kleine aannemers in bouw en tuinonderhoud. Doel is om deze groep erop te wijzen dat ze voorzichtig moeten graven. Ook wordt informatie gegeven over de verplichting om een graafmelding te doen bij het Kadaster (Klic-melding), zodra er een graafmachine wordt gebruikt.

Veiligheid staat voorop

De Nederlandse energienetten behoren tot de best presterende netten ter wereld. De netbeheerders doen er alles aan om dit zo te houden en – waar mogelijk – de veiligheid verder te verhogen. Behalve onderzoek naar incidenten in de gasdistributienetten publiceert Netbeheer Nederland daarom ook jaarlijks over gas- en elektriciteitsongevallen in woningen.

Naar het Kiwa-rapport over gasdistributie-incidenten in 2018.