skip to Main Content

D66 Den Helder waarschuwt voor doorroesten van stalen gasleidingen

D66 Den Helder heeft onderzoek laten doen naar optrekkend vocht in woningen door grondwater. De partij wijst op het gevaar van doorroesten van onbeschermde stalen gasleidingen in de kruipruimte van oudere woningen. Een gasophoping onder de vloer kan een explosie veroorzaken.

De lokale afdeling van D66 in Den Helder heeft de resultaten van de grondwatermonitor gepresenteerd. Daarin zijn de resultaten van onderzoek naar de overlast door grondwater vermeld. Eén van de aanbevelingen van de partij is dat de gemeente de bewoners van oudere woningen moet voorlichten over het gevaar van stalen gasleidingen onder de vloer.

Corrosie onbeschermde stalen gasleidingen

Op Energieveilig.nl heeft u regelmatig kunnen lezen over het risico van onbeschermde stalen gasleidingen. De afgelopen jaren werden onder andere in wijken in Zoeterwoude, Lelystad, Schiedam, Uithoorn en Hillegom roestige leidingen aangetroffen.

Tot in de jaren 80 werden in woningen regelmatig stalen gasleidingen gelegd. Zolang corrosie geen grip op de leidingen krijgt, is er niets aan de hand. Onbeschermde stalen gasleidingen kunnen echter gaan roesten als ze zich in een vochtige kruipruimte bevinden, of als ze in beton zijn gegoten dat regelmatig vochtig wordt. Wanneer er een gaslek ontstaat, is dat niet direct te ruiken. Het gas kan zich ophopen. Dat kan leiden tot een explosie als er een vonk bij komt.

Sinds 1986 is het verboden om stalen gasleidingen aan te leggen. Bovendien moeten leidingen worden omhuld door een mantelbuis. Ontstaat er toch een gaslek in de kruipruimte, dan komt het ontsnapte gas tussen de leiding en de mantelbuis door boven de grond.

Heeft u een stalen gasleiding?

Woont u in een huis van vóór 1986, is uw kruipruimte nat en woont u in een gebied met een hoge grondwaterstand? Dan is het raadzaam om uw stalen gasleidingen te laten inspecteren door een erkend installatiebedrijf.

De veiligheid van gasleidingen binnenshuis is grotendeels de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar. De netbeheerder is alleen verantwoordelijk voor het deel van de leiding in de straat tot aan de gasmeter.